Czwartek, 27 lutego 2020 Imieniny: Gabrieli, Anastazji, Leonarda
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.„Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych”. Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 29 grudnia 2019 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC". W wersji papierowej do dnia do dnia 30 grudnia 2019 r.  (decyduje data stempla pocztowego).

Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych

 

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 29 grudnia 2019 r. do godziny 23:59 za pomocą generatora "WITKAC". Wersję papierową oferty wraz z załącznikami wydrukowaną z generatora "WITKAC" podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy dostarczyć do  Urzędu Miasta Olsztyna, do  Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych ul. Knosały 3 bud. A, 10-015 w Olsztynie do dnia 30 grudnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) do godziny 16

 

 

Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych”

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym

 

PREZYDENT OLSZTYNA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysu.

 

Celem  zadania jest zwiększenie dostępności pierwszej pomocy psychologicznej dla mieszkańców Olsztyna w sytuacjach indywidualnych, mnogich, masowych wydarzeń traumatycznych, poprzez stworzenie mobilnego punktu działającego 7 dni w tygodniu: 24 godz./ dobę (w tym w dni ustawowo wolne od pracy)

 

Tremin skaładanie ofert - 14 sierpnia 2019r.

treść ogłoszenia

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin