Czwartek, 6 października 2022 Imieniny: Artura, Fryderyki, Petry
A+ A+ A+

W związku z rozpoczętymi pracami, zmierzającymi do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+_. w załączeniu
zamieszczamy zaproszenia do wzięcia udziału w zbliżających się spotkaniach.

Prezydent Olsztyna zaprasza Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwalenia Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023.

 

Po raz 19. nagrodzimy „Godnych Naśladowania”

Organizacja, Pozarządowiec, Samorząd i Przedsiębiorca – to kategorie w konkursie „Godni Naśladowania”. Już można zgłaszać do 19. edycji konkursu osoby, organizacje i instytucje, które wyróżnia szczególna działalność na rzecz innych i troska o dobro wspólne.

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia Rozwoju Osobistego i Psychoterapii „EMPATIA " z siedzibą w Olsztynie. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 21 dni od daty ogłoszenia
na adres:

ul. Iwaszkiewicza 33/13

10-089 Olsztyn

Zenon Pidsudko

Likwidator

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin