Piątek, 6 sierpnia 2021 Imieniny: Jakuba, Stefana, Wincentego
A+ A+ A+

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania    likwidacyjnego Stowarzyszenia pod nazwą Ruch Oburzonych Wa-Ma,
z siedzibąprzy ulicy Tadeusza Kościuszki 33a/12 w Olsztynie.Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 21 dni od

ogłoszenia na adres:  Likwidator Ruchu Oburzonych Wa-Ma 10- 684 Olsztyn ul. Wańkowicza 10 m 32.

                                                                                   Tadeusz Wolnicki


Fundacja Trzeci. Org zaprasza do udziału w udziału w bezpłatnych webinariach edukacyjnych poświęconych rządowemu projektowi ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych.
Webinaria służą wspólnemu zapoznaniu się z projektem ustawy w kontekście obecnych obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych,
przedyskutowaniu najważniejszych proponowanych w ustawie rozwiązań oraz zebraniu uwag.

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresach: wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży (II edycja) oraz pomoc społeczna.

Szczegóły konkursu dostępne pod linkiem:

https://bip.warmia.mazury.pl/1716/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2021-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-zakresach-wzmacnianie-potencjalu-tworczego-aktywnosci-obywatelskiej-i-kompetencji-spolecznych-mlodziezy-ii-edycja-oraz-pomoc-spoleczna.html

 21 czerwca 2021 roku rozpoczął sięnNabór do czwartej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”, w ramach którego Fundacja ORLEN przekaże  2 miliony złotych na wsparcie lokalnych społeczności. O wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw ubiegać się mogą nie tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale również jednostki ochotniczej straży pożarnej, koła, biblioteki, szkoły, instytucje kultury i sportu, parafie, a także jednostki samorządu terytorialnego. Potrzebne są pomysł i energia żeby zmienić swoją małą ojczyznę.

Wnioski należy zgłaszać do 29 lipca za pośrednictwem elektronicznego systemu dostępnego pod adresem https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login. Wystarczy założyć konto, wypełnić formularz oraz załączyć skany dokumentów.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin