Środa, 30 września 2020 Imieniny: Zofii, Felicji, Grzegorza
A+ A+ A+

Szanowni Państwo,

W załączeniu prezentujemy raport z badań społecznych przeprowadzonych w ramach projektu „ROPMO skutecznym rzecznikiem olsztyńskiego III sektora. Główny cel niniejszego badania stanowiło dostarczenie informacji niezbędnych dla wzmocnienia i rozwoju działalności rzeczniczej Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna na rzecz olsztyńskich organizacji. Koncepcja badania uwzględnia założenia projektu „ROPMO skutecznym rzecznikiem olsztyńskiego III sektora”, a także znajomość sektora i doświadczenie członków Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna.

DGA S.A. prowadzi kolejny nabór wniosków Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra. Tematem przewodnim działań Inkubatora jest DOSTĘPNOŚĆ +. Już od 01 września 2020r. można składać wnioski dotyczące pozyskania grantów na innowacje społeczne.


Inkubator będzie udzielać pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom (pozarządowym,prywatnym i publicznym), które mają nowatorski pomysł na to, jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia).chodzi o innowacyjne rozwiązania lub narzędzia w skali mikro, które dotyczą między innymi sposobu świadczenia danej usługi, zmiany cech produktu oferowanego na rynku, zmiany organizacji miejsca lub formy świadczenia usługi, zmiany sposobu zarządzania instytucją, tak aby zapewnić większe otwarcie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.
W skrócie:
-Temat innowacji: DOSTĘPNOŚĆ +
więcej o dostępności www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/funduszeeuropejskie-
bez- barier/dostepnosc-plus/
-Grupa docelowa do której powinny być skierowane innowacje:
Osoby z niepełnosprawnościami
Osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji
-Kto może być Grantobiorcą:
osoby fizyczne, grupy nieformalne, NGO, stowarzyszenia, fundacje, osoby prowadzące
działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, instytucje pozarządowe, prywatne i publiczne
-Wartość grantu:do 50 tys pln
Nabór wniosków do II rundy – będzie trwał od 01 września 2020r. do 12 października 2020r.
Więcej szczegółów na stronie http://inkubatorwielkichjutra.pl/.
Na stronie znajdziecie Państwo informacje dotyczące naboru, formy składania wniosków,
regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego w zakładce Nabór.
http://inkubatorwielkichjutra.pl/nabor/

Prezydent Olsztyna zaprasza Przedstawicieli sektora pozarządowego działającego na terenie miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Założeń do  Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021”.

Federacja FOSA zaprasza rodziny zależneoraz wszystkich opiekujących się osobami starszymi do udziału w swoich projektach.Federacja zapewni uczestnikom kompleksową informację, udzieli wsparcia i zaoferuje pomoc specjalistów.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin