Czwartek, 2 lutego 2023 Imieniny: Kornela, Marii, Mirosława
A+ A+ A+

Forum 2023

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty nabór na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację  zadań publicznych dla mieszkańców Olsztyna

Ogłoszenie

Regulamin

Formularz

Klauzula

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza w ramach Funduszu Grantowego i projektu „Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur", realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i partnerem strategicznym – Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nabór wniosków w konkursie na mini projekty/inicjatywy lokalne (bez regrantingu) organizowane wspólnie z mieszkańcami, partnerami.

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia pod nazwą Olsztyńskie Stowarzyszenie Artystów z siedzibą w Olsztynie. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 21 dni od daty ogłoszenia na adres: Olsztyńskie Stowarzyszenie Artystów, 10-124 Olsztyn, ul. Grunwaldzka 20a/3.
Igor Wilk
Likwidator

 

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin