Środa, 16 stycznia 2019 Imieniny: Marcelego, Walerii, Włodzimierza
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Podwórka z Natury – zwiększanie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych”. Elektroniczny termin składania ofert upływa z dniem 30.01.2019. Dokumentację papierową należy dostarczyć do Urzędu do dnia 31.01.2019 - termin nieprzekraczalny.

Ogłoszenie

Załącznik

 Prezydent Olsztyna ogłasa konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja nauki pływania uczniów klas II Szkoły Podstawowe nr 18j im. Orła Białego”.

Termin składania ofert w wersji elektronicznej upływa z dniem 24.01.2018, dokumenty w wersji papierowej nalezy złożyć do Urzędu do dnia 25.01.2018 roku.

Ogłoszenie

Prezydent Olsztyna ogłasza konkurs z zakresu zdrowia pn. „Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych”.

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 09 stycznia 2019 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC" udostępnionego na stronie witkac.pl.
Wersję papierową oferty wraz z załącznikami wydrukowaną z platformy "WITKAC" podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Olsztyna Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych ul. Knosały 3 bud. A,
10-015 w Olsztynie do dnia 10 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu” do Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2019 r. do godz. 15.30

Ogłoszenie

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin