Piątek, 24 stycznia 2020 Imieniny: Felicji, Roberta, Rafała
A+ A+ A+

 

 Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznegona realizację zadania publicznego pn.: „Podwórka z Natury – zwiększanie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych”. Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 27.01.2020 r. Wersję papierową do dnia 28.01.2019

ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna pn.: „Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych" w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Termin składania ofert elektronicznie upływa z dniem 12.01.2020 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC. Termin złożenia oferty w wersji papierowej mija w dniu 13.01.2020 r.  (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji Olsztyna pod nazwą: „Promocja Olsztyna poprzez prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej.

Termin składania ofert upływa z dniem 30.12.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie

Wzór oferty na promocję miasta

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin