Sobota, 19 stycznia 2019 Imieniny: Marty, Henryka, Mariusza
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie w zakresie:

  1. prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży podtrzymujących romskie tradycje kulturowe, w kwocie: 15.000 zł,
  2. dystrybucji żywności w kwocie: 19.000 zł.

 

Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018. Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn.: „Podwórka z Natury – zwiększanie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych” w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

 

Ogłoszenie konkursowe - pobierz

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu"

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie w zakresie "Szkolenia i doradztwa dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu”.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin