Sobota, 19 stycznia 2019 Imieniny: Marty, Henryka, Mariusza
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji Olsztyna poza granicami Polski świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna w 2018 roku.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie w zakresie: „Promocji Olsztyna poza granicami Polski”.
Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w ramach dotacji wynosi 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Ogłoszenie - promocja Olsztyna poza granicami Polski

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna.

Rodzaj działań – organizowanie różnorodnych działań, przedsięwzięć (m.in. festiwali, konkursów, koncertów, spotkań, przeglądów, konferencji, wydawnictw, imprez, instalacji artystycznych, warsztatów, zajęć edukacji kulturalnej) w zakresie kultury skierowanych do mieszkańców Olsztyna, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć promujących jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Na realizację zadań przeznacza się z budżetu Miasta Olsztyna w 2018 roku środki finansowe w wysokości 480 000,00 zł.

 

Ogłoszenie -  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie zadania pn.: „Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych”

Rodzaj działań:
Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Olsztyna w tym:
- organizacja imprez o znaczącej randze sportowej między innymi: memoriałów, mitingów, turniejów, zawodów mistrzowskich i pucharowych,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych propagujących i promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Olsztyna między innymi: festynów, pikników oraz wydarzeń sportowych.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Olsztyna środki finansowe w wysokości 149 800,00 zł.

Pobierz - ogłoszenie konkursowe "Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych"

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin