Piątek, 10 kwietnia 2020 Imieniny: Michała, Małgorzaty, Henryka
A+ A+ A+

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 19 sierpnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)

W dniu 25 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570)

Rozporzadzenie wejdzie w życie 10 maja 2016 r. (14 dni od dnia ogłoszenia).

POBIERZ DOKUMENT  PDF >>>

Pobierz dokument w Doc >>>

Zał. nr 1 Oferta >>>

Zał. nr 2 Sprawozdanie >>>

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Data ogłoszenia: 2016-04-25
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2016
Pozycja: 570

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2016 pozycja 570  (875,6 kB)

Informujemy, że rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2011 r.

Rozporządzenie - pobierz plik

 

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 193 poz. 1891

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

(Dz. U. z dnia 18 listopada 2003 r.)

Rozporządzenie Ministra - pobierz cały plik z Załącznikami

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin