Piątek, 24 stycznia 2020 Imieniny: Felicji, Roberta, Rafała
A+ A+ A+

Od 9 stycznia można zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do Konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Konkurs nagradza i promuje najbardziej odpowiedzialne duże i małe firmy, które angażują się w działania na rzecz zmiany świata - zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Tegoroczna, dwudziesta trzecia edycja w centrum stawia działania na rzecz współpracy, budowania partnerstw wprowadzających w życie Cele Zrównoważonego Rozwoju. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do składania wniosków do 12 lutego 2020 r.

Laureatów poznamy w czerwcu podczas uroczystej Gali Finałowej.

Jesteś działaczką/działaczem organizacji pozarządowej lub nieformalnych ruchów społecznych? Weź udział w sondażu nt. wyzwań i zagrożeń
pracy w NGO i nieformalnych ruchach społecznych.

 Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu "Generator Dostępności"  realizuje program"Generator Dostępności" -  Inkubator Innowacji Społecznych podejmujący tematykę  dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i/lub osób starszych z ograniczeniami mobilności lub percepcji. Poszukujemy ludzi zajmujących się tą tematyką i chcących uruchamiać w swoich lokalnych środowiskach nowatorskie inicjatywy. Oferujemy granty o średniej wartości 35 tys. zł oraz wsparcie wykwalifikowanej kadry. Obecnie rozpoczął się pierwszy nabór do Inkubatora. Potrwa on do 14 lutego 2020 r. Na tym etapie nie trzeba mieć gotowego rozwiązania. Liczy się przede wszystkim dobre rozpoznanie problemu i istniejących rozwiązań razem z ich niedoskonałościami. Swoje koncepcje oraz robocze wersje zgłoszeń można konsultować z kadrą Inkubatora, która pomaga również na kolejnych etapach rozwijania projektów.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin