Piątek, 24 stycznia 2020 Imieniny: Felicji, Roberta, Rafała
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i nieodpłatnej pomocy prawnej, termin składania ofert w wersji elektronicznej upływa z dniem 12 grudnia 2019 roku, wersję papierową należy dostarczyć do Urzędu do dnia 16 grudnia 2019 roku.

 

Prowadzenie na terenie Miasta Olsztyna Środowiskowych Domów Samopomocy

Usługi w domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Starosta Ostródzki przy współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Ostródzkiego organizuje spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, które odbędzie się 3 grudnia 2019 r. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie  przy ul. Jana III Sobieskiego 9, o godz. 9.30.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszają organizacje pozarządowe na spotkanie, podczas którego będzie można zapoznać się z założeniami Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, w tym z wymogami konkursów w 2020 roku.

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia Użytkowników Ogrodu „Skanda” z siedzibą w Olsztynie. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 21 dni od ogłoszenia, na adres: ul. Wiecherta 23/11, 10-691 Olsztyn

Likwidator

Irena Kózka

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin