Piątek, 10 kwietnia 2020 Imieniny: Michała, Małgorzaty, Henryka
A+ A+ A+

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia pod nazwą Proxima z siedzibą w Olsztynie. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 21 dni od ogłoszenia, na adres: Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, al. Marsz. J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn

Elżbieta Plucińska

Bartosz Bałdyga

Jacek Szubiakowski

Likwidatorzy

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych  w Olsztynie informuje, że  w dniu 19 listopada 2019r. Uchwałą nr 71/2019, Zarząd PFRON zatwierdził procedury realizacji kolejnej edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2020r.”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Operator Programu „Kultura”, ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin