Piątek, 10 kwietnia 2020 Imieniny: Michała, Małgorzaty, Henryka
A+ A+ A+

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Olszztyna z dnia 3 września 2019 r., w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie
Na podstawie art. 44 b i art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), informuję o możliwości zgłoszenia kandydata na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

Kończysz studia, a może je przerwałeś i zastanawiasz się, co dalej? Weź udział w niezwykłej przygodzie, która pomoże Ci zwiększyć pewność siebie i odnaleźć właściwą drogę zawodową.Masz 18 - 29 lat? Dołącz do darmowego projektu „FOLM - Z natury do rynku pracy”

Zapraszamy osoby w wieku 60+ do udziału w konkursie pt. „Pamiętniki TRANSFORMACJI”, który organizowany jest w ramach projektu „MASy możliwości – czyli Miejsca Aktywności Seniorów”, finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia pod nazwą Młodzieżowe Forum rozwoju, z siedzibą przy ulicy Zbigniewa Herberta 12 w Olsztynie. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 21 dni od ogłoszenia na adres: Bartosz Prusik, ul. Zbigniewa Herberta 12/20, 10-686 Olsztyn

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin