Wtorek, 19 października 2021 Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
A+ A+ A+

W związku z wszczęciem likwidacji Stowarzyszenia proszę o zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz na stronach internetowych Urzędu na czas 21 dni poniższej informacji:

„Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia Poszukujących Pracy „Szansa” z siedzibą w Olsztynie. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 21 dni od daty ogłoszenia na adres:

  1. Knosały 3 pok. 27

10- 015 Olsztyn

Bartosz Kamiński

„Likwidator”

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie NOWEFIO 2021. Dzięki staraniom wicepremiera Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, budżet programu został zwiększonym o 1/3 i od 2021 roku wyniesie 80 mln zł rocznie.

Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Współpraca różnych grup i środowisk, które na co dzień działają na jednym terenie jest niezmiernie ważna. W czasie pandemii tym bardziej potrzebujemy współpracy i budowania sieci zaufania. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.Do akcji Masz Głos 2021 mogą zgłaszać się organizacje społeczne, grupy nieformalne, aktywistki i aktywiści z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniami na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i wiele innych – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin