Środa, 5 sierpnia 2020 Imieniny: Emila, Karoliny, Stanisława
A+ A+ A+

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk”, z siedzibą przy ulicy Pieczewskiej 10 w Olsztynie. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 21 dni od ogłoszenia na adres: Janusz Klimczewski, ul. Piotrowskiego 11/4 12/20, 10-693 Olsztyn

 

Aktualne programy konkursowe dla organizacji pozarządowych na działania statutowe:

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro.
Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw
realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus,
Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
- Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., UWAGA! termin został przedłużony do 7 maja 2020 r.,
1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego;
- Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą– 5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., UWAGA! termin został przedłużony do 7 maja 2020 r.,
1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego;
-Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., UWAGA! termin został przedłużony do 7 maja 2020 r.,
1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego

https://erasmusplus.org.pl/
“Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego,
inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.
Agencja Wykonawcza zaprosza do składania wniosków dotyczy następujących komponentów i działań realizowanych w ramach programu „Europa dla obywateli”:
Komponent 1: Pamięć o przeszłości Europy
- Projekty dotyczące pamięci europejskiej
Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
- Partnerstwo miast
- Sieci miast
- Projekty społeczeństwa obywatelskiego
O dofinansowanie można ubiegać się w ramach:
Komponentu 2. Działania 2.1 Partnerstwo miast – zaproszenie do złożenia wniosków
Komponentu 2. Działania 2.2 Sieci miast – zaproszenie do złożenia wniosków
Komponentu 2. Działania 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego

https://europadlaobywateli.pl/

Regionalnego Program Operacyjny Województwa Wrmińsko-Mazurskiego

Z pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu.
Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje projektów.
Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Konkurs nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-002/20
Termin składania wniosków:do 2020-08-17

Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa. Konkurs nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/20
Termin składania wniosków:do 2020-07-27

Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (schemat A) Konkurs nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/20
Termin składania wniosków: 2020-08-17

Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych. Konkurs nr RPWM.09.03.02-IZ.00-28-001/20
Termin składania wniosków:do2020-07-30

Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne. Konkurs nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/20
Termin składania wniosków:2020-06-30 do: 2020-07-29

https://rpo.warmia.mazury.pl/

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza na bezpłatne szkolenie – Fundrasing to działa!

Twoja organizacja chce realizować działania także z innych środków niż dotacje od rządu czy samorządu? Można się tego nauczyć. Federacja FOSa zaprasza przedstawicieli organizacji pomocowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na bezpłatne szkoleniaz fundrasingu.

Prezydent Olsztyna Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna nr 158 z dnia 19 czerwca 2020 r.powołał Zespół Koordynujący do pracy przy tegorocznej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
W związku z tym zwracamy się z prośbą  do przedstawicieli olsztyńskich Organizacji Pozarządowych o przesyłanie reprezentujących je kandydatów i przekazanie Prezydentowi Olsztyna w celu przeprowadzenia losowania. Kandydatury należy przekazać drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 12.00. Krótki termin wynika z epidemii koronawirusa - dlatego działania związane z OBO rozpoczęły się później niż zazwyczaj. Za utrudnienia przepraszamy i z góry dziękujemy za współpracę.

 

Link do Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia VIII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/368657/zarzadzenie_nr_158_z_dnia_19_czerwca_2020_r_w_sprawie_przeprowadzenia_viii_edycji_olsztynskiego_budzetu_obywatelskiego/

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin