Piątek, 10 kwietnia 2020 Imieniny: Michała, Małgorzaty, Henryka
A+ A+ A+

Uchwała nr LVII/651/10 , z dnia 27. 01.2010 r, w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Olsztyn podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.

<< Uchwała >>

Załączniki:

Oferta

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

 

 

 
 
 

 

Zapisz

27 marca 2013 roku, Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę Nr XXXIV/607/13 ,w sprawie uchwalenia zasad współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw    (Dz. U. Nr 209, poz. 1244). Termin wejścia w życie: 3 listopada 2011 r.

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNE

z dnia 27 grudnia 2005 r.

w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

 

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin