Czwartek, 27 lutego 2020 Imieniny: Gabrieli, Anastazji, Leonarda
A+ A+ A+

Uchwała nr LVII/651/10 , z dnia 27. 01.2010 r, w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Olsztyn podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.

<< Uchwała >>

Załączniki:

Oferta

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

 

 

 
 
 

 

Zapisz

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin