Czwartek, 27 lutego 2020 Imieniny: Gabrieli, Anastazji, Leonarda
A+ A+ A+

 

27 marca 2013 roku, Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę Nr XXXIV/605/13 ,w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn. Uchwała weszła w życie w dniu 11 maja 2013 r.

27 marca 2013 roku, Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę Nr XXXIV/606/13 ,w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała weszła w życie w dniu 11 maja 2013 r.

UCHWAŁA Nr LXVIII/819/10
RADY MIASTA OLSZTYN

z  dnia 10 listopada 2010 roku 

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

26. stycznia 2011 roku, Rada Miasta Olsztyn podjęła uchwałę Nr IV/15/11, w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14. dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego

UCHWAŁA Nr LVII/651/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Olsztyn podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin