Niedziela, 1 października 2023 Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
A+ A+ A+

OGŁOSZENIE NR 1/2023
PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w Olsztynie

Na podstawie art. 44 b i art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późn. zm.) oraz § 9
ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie
organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 560), informuję o możliwości zgłoszenia kandydata na członka Miejskiej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

1. Działające na terenie Miasta Olsztyna organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu
terytorialnego mogą zgłosić po jednym kandydacie na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w Olsztynie.

2. Zgłoszenie powinno zawierać naz podmiotu zgłaszającego, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
i numer telefonu kandydata, a także uzasadnienie zgłoszenia kandydata.

3. Zgłoszenia kandydatów należy składać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Olsztyna przy ul. Knosały 3, pokój nr 15, w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata
o wyrażeniu zgody na:

1) zgłoszenie kandydatury i powołanie w skład Rady,

2) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) w celu powołania członków Rady.

4. Powołany członek Rady zostanie poinformowany pisemnie.

PREZYDENT OLSZTYNA
Piotr Grzymowicz

Szanowni Państwo,

Przez cały czerwiec 16. drzew z całej Polski – dęby, cisy, buki, kasztanowiec, brzoza, lipa i sosna będzie rywalizowało w konkursie Klub Gaja o tytuł Drzewa Roku 2023.

Do finału zakwalifikowały się piękne olsztyńskie dęby – Adam i Ewa!

Link do opisu drzew: https://tiny.pl/cqnv1

Zachęcamy do głosowania!  Każdy głos ma znaczenie!

Aby oddać głos wystarczy wejść na stronę: https://tiny.pl/cqnv1

W zakładce „Zagłosuj" odnaleźć „Dęby Adam i Ewa" i kliknąć „Głosuje"

Uwaga! System zażąda od nas adresu mailowego celem weryfikacji głosu!
Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi na ciekawe, wiekowe drzewa jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy otoczyć opieką i zachować dla przyszłych pokoleń. Wygra to drzewo, które zdobędzie najwięcej głosów internautów.
Zgłoszenia dokonali: Fundacja Warsztat Zmiany oraz grupa inicjatywna mieszkańców Zatorza.

Szanowni Państwo!

Miasto Olsztyn przygotowuje się do utworzenia na swoim terenie centrum usług społecznych – CUS (lub przekształcenia obecnie funkcjonującego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w CUS), co wynika z zapisów ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Olsztyna do roku 2030.

Podstawą do utworzenia (przekształcenia) i funkcjonowania CUS-u jest diagnoza potrzeb oraz potencjału społeczności lokalnej.

Poniżej zamieszczam link do ankiet skierowanych do młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Olsztyna, z prośbą o ich wypełnienie przez Państwa. Informacje uzyskane w ankietach posłużą do opracowania programu realizacji usług społecznych, a docelowo utworzenia centrum usług społecznych.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Lista organizacji, które brały udział w konkursie wraz z przyznanymi kwotami dotacji:

 

1. Fete de la Musique - Święto Muzyki
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa - 3000 zł

 

2.Organizacja koncertu "Dzień Niepodległości Ukrainy" 24.08.2023 r.

Fundacja "Dwa Skrzydła UA" - 3000 zł

 

3.Społeczne eko skrzynki na Osiedlu Grunwaldzkim w Olsztynie.
Stowarzyszenie Przyjaciele Czternastki - 3000 zł

 

4."Zieloni sąsiedzi", czyli sąsiedzka integracja międzypokolenowa mieszkańców
budynku przy ulicy Zimowej 2 w Olsztynie Forum Dialogu Publicznego - 3000 zł

 

5. Slow and chill. Akcja- integracja Olsztyn!
Fundacja Międzynarodowe Centrum Szczęśliwych Ludzi-Mandala - 3000 zł

 

6. XXXIII Memoriał Jadwigi i Stanisława Leokajtis.
Uczniowski Klub Sportowy "UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn" - 0 zł

 

7. DefibrylAKCJA - zwiększenie świadomości społeczności o AED
Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - o zł

 

 

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin