Środa, 24 lipca 2019 Imieniny: Kingi, Krystyny, Wojciecha
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Olsztyna, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowychw 2019 roku.

  1. Zasady naboru określa Zarządzenia Prezydenta Olsztyna nr 72 z dnia 18.02.2019r.,
    w sprawie trybu wyboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych stanowiące załącznik do ogłoszenia.
  1. Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy złożyć do dnia
    08.03.2019r., za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Olsztyna z nr 72 z dnia 12.03.2019r. w sprawie trybu wyboru kandydatów
    na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, wraz z podpisanym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

będącym załącznikiem nr  3 wyżej wymienionego Zarządzenia.   


Zarządzenie

Regulamin

Formularz zgłoszenia

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Rusza PROO - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich , czyli pierwszy w historii Polski program, który pozwoli organizacjom pozyskać środki nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów. Do zdobycia jest nawet 700 000 zł!

Dodatkowo, dla uproszczenia formalności operator Programu - Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wprowadził innowacyjny system naboru wniosków – najpierw wnioskodawcy wypełniają online wnioski wstępne, a dopiero później wnioski pełne!

 

W związku z uruchomieniem Programu WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI oraz NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

zapraszają

przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

na spotkanie poświęcone Programowi Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2018 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej nr 52 (parter) Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 (przewidywany czas trwania spotkania – ok. 2 godziny).

 

Potwierdzenia udziału w spotkaniu  (nazwa organizacji, ilość uczestników) należy dokonać do 20 lutego 2019 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(potwierdzenie nie jest warunkiem udziału w spotkaniu,  ma na celu jedynie określenie orientacyjnej liczby uczestników w celach organizacyjnych).

 

więcej informacji na stronie programu PROO

Zapraszamy do udziału w XXV edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego organizatorem jest Fundacja „Świat na Tak”. Udział w nim mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy promują pozytywne postawy i działają na rzecz rówieśników, sąsiadów, osiedla, szkoły czy klasy.
Celem Konkursu jest wyłanianie i promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży, przeciwdziałanie przemocy i agresji oraz upowszechnianie młodzieżowego
wolontariatu. „Wspaniali” to młodzi ludzie, którzy budują lepszy, bardziej humanitarny świat, a przez pomoc innym stają się wzorem do naśladowania. Konkurs przebiega w dwóch etapach: lokalnym i ogólnopolskim.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 5 marca (termin nieprzekraczalny).
Miejsce zgłaszania: Wydział Zdrowia Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych., Ul. Knosały3/5 budynek A pok.22

Sprawę prowadzi Magdalena Jasińska tel. 89 535 32 10 wew. 79.

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia pod nazwą „Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Stomil Olsztyn ” z siedzibą w Olsztynie. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 21 dni od daty ogłoszenia na adres: Adrian Frydrych, ul.Łubinowa 4, 10-859 Olsztyn

Likwidator

Adrian Frydrych

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin