Piątek, 10 kwietnia 2020 Imieniny: Michała, Małgorzaty, Henryka
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające
na terenie Olsztyna, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

w 2020 roku.

  1. Zasady naboru określa Zarządzenie Prezydenta Olsztyna nr 72 z dnia 18.02.2019r.,
    w sprawie trybu wyboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych stanowiące załącznik do ogłoszenia.
  1. Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy złożyć do dnia
    20.12.2019r., za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Olsztyna z nr 72 z dnia 18.02.2019r. w sprawie trybu wyboru kandydatów
    na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, wraz z podpisanym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

będącym załącznikiem nr  3 wyżej wymienionego Zarządzenia.   

Zarządzenie o naborze

Regulamin naboru

Klauzula informacyjna

Formularz

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia pod nazwą „BLIK Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Nowych Mediów” z siedzibą w Olsztynie. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 21 dni od ogłoszenia, na adres: ul. Srebrna 8/36, 10-698 Olsztyn

Paweł Staszak

Likwidator

Nagroda ma na celu uhonorowanie ludzi wyjątkowych – współczesnych bohaterów, którzy są wśród nas i obok nas. Do 16 grudnia 2019 r. każdy może zgłosić swojego kandydata do IX edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. To honorowe wyróżnienie zostało ustanowione osiem lat temu przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki zaprasza przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego,

na spotkanie dot. integracji społeczności romskiej w Polsce.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin