Piątek, 6 grudnia 2019 Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja
A+ A+ A+

Zapraszamy do udziału w XXV edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego organizatorem jest Fundacja „Świat na Tak”. Udział w nim mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy promują pozytywne postawy i działają na rzecz rówieśników, sąsiadów, osiedla, szkoły czy klasy.
Celem Konkursu jest wyłanianie i promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży, przeciwdziałanie przemocy i agresji oraz upowszechnianie młodzieżowego
wolontariatu. „Wspaniali” to młodzi ludzie, którzy budują lepszy, bardziej humanitarny świat, a przez pomoc innym stają się wzorem do naśladowania. Konkurs przebiega w dwóch etapach: lokalnym i ogólnopolskim.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 5 marca (termin nieprzekraczalny).
Miejsce zgłaszania: Wydział Zdrowia Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych., Ul. Knosały3/5 budynek A pok.22

Sprawę prowadzi Magdalena Jasińska tel. 89 535 32 10 wew. 79.

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia pod nazwą „Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Stomil Olsztyn ” z siedzibą w Olsztynie. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 21 dni od daty ogłoszenia na adres: Adrian Frydrych, ul.Łubinowa 4, 10-859 Olsztyn

Likwidator

Adrian Frydrych

W tym roku  już po raz XX  Kapituła Wielkiego Serca nagrodzi  Darczyńców podczas uroczystej Gali odbywającej się na Olsztyńskim Zamku w dniu 28.03.2019r.

 

Kapituła przyznaje statuetki osobom i instutycjom, które dzięki swojemu zaangażowaniu, empatii i wielkiemu sercu pomagają innym zmagać się z przeciwnościami losu.

Tytuł przyznawany jest za okres roku kalendarzowego, bez względu na miejsce działania i zamieszkania podmiotu wspierającego. Zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę kandydatów.

 

Kapituła spośród nominowanych i w uznaniu zasług w zakresie niesienia szeroko rozumianego wsparcia dokona wyboru 10 osób i instytucji, które podczas uroczystej Gali uhonorowani zostaną statuetką „Ludzie Dobrej Woli’’.

Zgłoszenia przymujemy do 1 marca 2019r.

 

formularz zgłoszeniowy

15 lat aktywnych działań Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa jest wspaniałą okazją, aby podzielić się z innymi doświadczeniami FOSy i wesprzeć tych najbardziej aktywnych.

W związku z tym, Federacja FOSa zachęca do wzięcia udziału w konkursie „15 inicjatyw na 15-lecie Federacji FOSa”. 

Konkurs organizowany jest w celu pobudzenia aktywności społecznej i wsparcia działań obywatelskich realizowanych przez mieszkańców i na rzecz swoich społeczności lokalnych  adresowany jest do organizacji pozarządowych- m.in. stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych) oraz jednostek terenowych stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, związków stowarzyszeń, fundacji oraz aktywnych grup mieszkańców- m.in. rad sołeckich, kół gospodyń, grup nieformalnych składających się z min. 3 osób.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 11 lutego 2019 r.

regulamin konkursu

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin