Środa, 22 stycznia 2020 Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna ogłasza konkurs z zakresu zdrowia pn. „Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych”.

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 09 stycznia 2019 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC" udostępnionego na stronie witkac.pl.
Wersję papierową oferty wraz z załącznikami wydrukowaną z platformy "WITKAC" podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Olsztyna Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych ul. Knosały 3 bud. A,
10-015 w Olsztynie do dnia 10 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu” do Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2019 r. do godz. 15.30

Ogłoszenie

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarte konkursy ofert z zakresu zdrowia, polityki senioralnej oraz pomocy społecznej.

Termin składania ofert upływa z dniem 27.12.2018 roku

 

Prezydent Olsztyna otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna, na zadania:

1.„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym”. (Ogłoszenie)

2.„Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych”. (Ogłoszenie)

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 27 grudnia 2018 r.Wersje papierowe ofert należy złożyć do dnia 28 grudnia 2018 r.

 

 

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin