Niedziela, 28 listopada 2021 Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
A+ A+ A+

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkoleniepn. „Warmińsko-mazurskie inspiracje projektowe współpracy międzynarodowej”

„Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Razem Cieplej z siedzibą w Olsztynie. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 21 dni od daty ogłoszenia
na adres:

Al. Wojska Polskiego 20A/184

10 – 225 Olsztyn

Kazimierz Schmidt

Likwidator”

Likwidator stowarzyszenia zwykłego STOP Przestępstwom Internetowym z siedzibą w Olsztynie przy ul. Partyzantów 68/5 informuje, że w dniu 10 listopada 2021 r. zebranie członków podjęło uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego STOP Przestępstwom Internetowym.

Wszelkie uwagi i roszczenia należy składać do likwidatora Aleksandry Kondratowicz, zamieszkałej w Olsztynie przy ulicy Partyzantów 68/5 w terminie do 22 grudnia 2021 r.

Likwidator

Aleksandra Kondratowicz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego na bezpłatne szkolenie w formie on-line pn. „Zarządzanie i motywowanie zespołu”, które odbędzie się 23 listopada 2021r. (wtorek) w godz. 09.00-15.00.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin