Piątek, 24 stycznia 2020 Imieniny: Felicji, Roberta, Rafała
A+ A+ A+

Ogłoszenie Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn – zmiana terminu składania zgłoszeń do konkursu na
"Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Olsztyn”

Konkurs ogłoszony przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn na: „Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Olsztyn"

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA 5.11.2008

W oparciu o dane z Urzędu Skarbowego w Olsztynie - informujemy niniejszym, iż
wyniki Akcji "1 % dla Olsztyna" za rok 2007 przedstawiają się następująco:

• 62 organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Olsztyn otrzymały wsparcie finasowe z 1% podatku dochodowego przekazywanego przez podatników,

• z tego źródła na rzecz organizacji pozarządowych działających na terenie Olsztyna przekazano kwotę 766.111,35 zł,

• 35.255 mieszkańców Olsztyna wsparło 1 %-em swego podatku organizacje pozarzadowe, w tym 15.217 mieszkańców Olsztyna wsparło organizację działającą na terenie Olsztyna

Za udział w Akcji serdecznie dziękujemy i zapraszamy do wspierania olsztyńskich organizacji pozarządowych w kolejnych latach!!!

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień zaprasza na:

Festyn Rodzinny „Bezpieczny Olsztyn”

6 września 2008r. Park Jakubowy, Al. Wojska Polskiego w Olsztynie

Za pośrednictwem Biura Pełnomocnika

Biuro Strategii Rozwoju Miasta

przypomina, iż dnia 18 sierpnia 2008 r. upływa termin

składnia wniosków o umieszczenie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 - 2015

Wnioski składać należy w budynku Ratusza, w pokoju 209 (II piętro).

Dodatkowe informacje umieszczone są na stronie internetowej: http://gospodarka.olsztyn.kei.pl

Wszelkich wyjaśnień udzielają także Pracownicy Biura Strategii:

Pani Izabela Traczewska i Pani Magdalena Rytelewska

nr tel.: (089) 523-64-27

 

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin