Środa, 16 stycznia 2019 Imieniny: Marcelego, Walerii, Włodzimierza
A+ A+ A+

Zamieszczamy prośbę taty  Emila o wsparcie finansowe niezbędne do walki z ciężką choroba. Emil Dziamski ma 10 lat cierpi na mózgowe porażenie dziecięce wywołane ciężką chorobą mózgu w 5 miesiącu życia. Od lat trwa walka o zdrowie i choćby namiastkę normalnego dzieciństwa dla dziecka z epilepsją, niewidzącego i niechodzącego z powodu porażenia czterokończynowego.

Szczegółowe informacje do pobrania

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych". Wzorem lat ubiegłych konkurs adresowany jest do młodych ludzi, którzy chcą i potrafią działać na rzecz innych. Do 27 lutego można składać zgłoszenia w Wydziale Edukacji - informuje Hanna Kowalska, dyrektor wydziału Edukacji UM Olsztyn.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie informuje, że zainteresowane olsztyńskie organizacje pozarządowe moga składać wnioski/oferty na realizację w 2009r. zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Termin i miejsce składania wniosków: 23.01.2009r. siedziba MZPiTU- Al. Wojska Polskiego 8.
Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Profilaktyki, tel. 535 77 78 (79).
Poniżej zamieszczamy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r.

pobierz program

Bardzo uprzejmie prosimy zwrócić uwagę, czy w dokumentacji Urzędu Skarbowego dotyczącej Państwa Organizacji Pożytku Publicznego widnieje aktualny i poprawny numer konta bankowego, na które mają być przekazywane środki z 1% podatku.

W przypadku gdy organizacja poda błędny numer konta bankowego lub nie poda go wcale - Urząd Skarbowy ma prawo odstąpić od przekazania należnych kwot na rzecz takiej organizacji.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 1 pkt 40 ustawy z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1306)

/Gazeta Prawna, nr 251, 24-28.XII.2008/

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin