Niedziela, 17 lutego 2019 Imieniny: Aleksego, Zbigniewa, Łukasza
A+ A+ A+

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA OLSZTYN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyn

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie w zakresie organizacji lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Olsztyn środki finansowe w wysokości 200.000,- zł. Planowana kwota na realizację zadania może ulec zmianie z chwilą przyjęcia przez Radę Miasta Olsztyn uchwały budżetowej na 2009 r.

Termin składania ofert upływa z dniem 19 stycznia 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie: lokalne imprezy sportowe ES - pobierz całe ogłoszenie

Pełniący funkcję Prezydenta Miasta Olsztyn
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyn

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie w zakresie sportowego wypoczynku dzieci i młodzieży
w okresie ferii zimowych w 2009 roku

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Olsztyn środki finansowe w wysokości 250.000,- zł. Planowana kwota na realizację zadania może ulec zmianie z chwilą przyjęcia przez Radę Miasta Olsztyn uchwały budżetowej na 2009 r.

Konkurs: sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży - pobierz ogłoszenie

Zastępca Prezydenta Miasta Olsztyn
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyn.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie w zakresie organizowania regionalnych, krajowych i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn.
Ogłoszenie Wydziału Edukacji i Sportu (kultura fizyczna) - pobierz całą treść ogłoszenia

 

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin