Niedziela, 17 lutego 2019 Imieniny: Aleksego, Zbigniewa, Łukasza
A+ A+ A+

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku informujemy, że uwagi do załączonej poniżej oferty można składać do dnia 2 października br. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz - Oferta Stowarzyszenia Pojezierze

Oferta Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dotycząca uczczenia pamięci pochowanych na zlikwidowanym cmentarzu przy ulicy Partyzantów.

 

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku informujemy, że uwagi do załączonych poniżej oferty można składać do dnia 27 września br. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz ofertę

Prezydent Olsztyna zaprasza Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwalenia Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

 

Celem Programu Współpracy jest umacnianie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Współpraca Miasta z organizacjami, mająca charakter finansowy oraz pozafinansowy, odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 17 września 2018 r. do dnia 10 października 2018 r. na obszarze Miasta Olsztyna.

 

Propozycje zadań do Programu można składać w formie elektronicznej lub papierowej poprzez formularz zgłoszeniowy na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  w Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, ul. Knosały 3/5 lub w kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna do dnia 10 października 2018 r.

 

Pobierz - Zarządzenie Prezydenta i formularz zgłoszeniowy

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia BRAVE FIHGTERS CHAMPIONSHIP” z siedzibą w Olsztynie. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 21 dni od daty ogłoszenia na adres: ul. Wengris 25 4/14, 10-765 Olsztyn

Paweł Krawczyk
Likwidator

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin