Niedziela, 17 lutego 2019 Imieniny: Aleksego, Zbigniewa, Łukasza
A+ A+ A+

Wyniki konkursu z zakresu organizacji szkoleń uczniów klas czwartych i szóstych szkół podstawowych oraz klas drugich gimnazjów i klas drugich szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Olsztyn w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w 2008 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na szkolenia uczniów w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Rozstrzygnięcie konkursów:
a. Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych Rozstrzygnięcie konkursu na promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych
b. Promowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego Rozstrzygnięcie konkursu na promowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego c. Popularyzacja i wszechstronny rozwój twórczości, szczególnie nowych zdarzeń w sferze kultury Rozstrzygnięcie konkursu na popularyzację i wszechstronny rozwój twórczości, szczególnie nowych zdarzeń w sferze kultury
d. Rozwój i wspomaganie realizacji wydarzeń i imprez artystycznych o szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnej Rozstrzygnięcie konkursu na rozwój i wspomaganie realizacji wydarzeń i imprez artystycznych o szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnej
e. Edukacja kulturalna mieszkańców Olsztyna, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej w różnych dziedzinach kultury Rozstrzygnięcie konkursu na edukację kulturalną Mieszkańców Olsztyna, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej w różnych dziedzinach kultury
f. Popularyzacja folkloru różnych regionów i narodów Rozstrzygnięcie konkursu na popularyzację folkloru różnych regionów i narodów

Rozstrzygnięcie konkursu na edukację, promocję i profilaktykę zdrowia świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyn

Rozstrzygnięcie na edukację, promocję i profilaktykę zdrowia - plik excel

 

Rozstrzygnięcia konkursów z zakresu pomocy społecznej:

  1. prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych

  2. organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej, w kwocie

  3. prowadzenie ośrodka adopcyjno – opiekuńczego

  4. dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców miasta Olsztyn

  5. programy z zakresu polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i realizacji programów wspierających i promujących prawidłowe funkcjonowanie rodzin oraz programów aktywizujących młodych ludzi, będących alternatywą dla negatywnych zachowań

Rozstrzygnięcia konkursów z zakresu pomocy społecznej - plik excel

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin