Środa, 22 stycznia 2020 Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
A+ A+ A+

Prezydent Miasta Olsztyn
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji miasta w kraju i za granicą świadczonych na rzecz mieszkańców miasta Olsztyn.

Promocja miasta w kraju i za granicą – 50 000 zł

Konkurs Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki - promocja - pobierz całe Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
NA FINANSOWE WSPIERANIE PROGRAMÓW
Z ZAKRESU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.) w roku 2008 będzie udzielać dotacji celowych na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 7.800.000 zł.

Konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - pobierz całe Ogłoszenie

 

PREZYDENT MIASTA OLSZTYN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie edukacji świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyn.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w zakresie edukacji wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie:
organizacja szkoleń uczniów klas czwartych i szóstych szkół podstawowych oraz klas drugich gimnazjów i klas drugich szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Olsztyn w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Konkurs Wydziału Edukacji i Sportu - edukacja - pobierz całe Ogłoszenie

 

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin