Czwartek, 27 lutego 2020 Imieniny: Gabrieli, Anastazji, Leonarda
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty  konkurs ofert na realizację  zadań publicznych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na rzecz mieszkańców miasta Olsztyna w 2014 roku. Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie:
1)  Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów  historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna   -   30 000,- zł
2) Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, promocja dziedzictwa kulturowego Olsztyna  -   15 000,- zł
Termin składania ofert upływa z dniem 5 marca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ogłoszenie

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin