Poniedziałek, 27 stycznia 2020 Imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
A+ A+ A+

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia "Olsztyńskie Towarzystwo Gospodarcze z siedzibą w Olsztynie".
Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 21 dni od daty ogłoszenia na adres:

Ul. J. Fałata 42, 10 – 212 Olsztyn

Mariusz Wesołowski

Likwidator

W ramach projektu "Mam prawo do prawa" realizowanego przez Fundację FIKA prowadzone są bezpłatne porady prawne i obywatelskie, spotkania z doradcami i ekspertami. W trakcie porad istnieje możliwość uzyskania pomocy przy sporządzaniu min. pism, odwołań, wniosków, powództw, itp. Prowadzone jest również doradztwo prawne dla przedstawicieli NGO.

W kwietniu rusza druga edycja szkoleń w ramach projektu PAS-JA. Pracownik Aktywny Społecznie – JA. „Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Szkolenia przeznaczone dla przedstawicieli jednostek sektora publicznego i organizacji pozarządowych:

Likwidator Stowarzyszenia "Stop Wyzyskowi" w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 21 grudnia 2012 roku o sygn. akt OL.VIII NS REJ. KRS 16836/12/617 postanowił:
1. rozwiązać Stowarzyszenie "Stop Wyzyskowi" w Olsztynie,
2. wyznaczyć na likwidatora Pana Pawła Klonowskiego.
Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: ul. Partyzantów 68/5, 10-523 w Olsztynie.
Likwidator wskazuje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą przy ul. Partyzantów 70, 10-001 Olsztyn.

Paweł Klonowski
Likwidator Stowarzyszenia

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin