Sobota, 30 września 2023 Imieniny: Zofii, Felicji, Grzegorza
A+ A+ A+

Szanowni Państwo!

Miasto Olsztyn przygotowuje się do utworzenia na swoim terenie centrum usług społecznych – CUS (lub przekształcenia obecnie funkcjonującego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w CUS), co wynika z zapisów ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Olsztyna do roku 2030.

Podstawą do utworzenia (przekształcenia) i funkcjonowania CUS-u jest diagnoza potrzeb oraz potencjału społeczności lokalnej.

Poniżej zamieszczam link do ankiet skierowanych do młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Olsztyna, z prośbą o ich wypełnienie przez Państwa. Informacje uzyskane w ankietach posłużą do opracowania programu realizacji usług społecznych, a docelowo utworzenia centrum usług społecznych.

 

Idea powstania CUS opiera się na szerokim dostępie do usług społecznych, a nie na ograniczaniu ich do osób korzystających z pomocy społecznej. Usługi będą skierowane nie tylko do osób ubogich, wykluczonych, lecz do wszystkich mieszkańców gminy, którzy będą chcieli
z nich skorzystać (odpłatnie, z częściową opłatą lub bezpłatnie).

Usługi społeczne oznaczają działania z zakresu:

1)     polityki prorodzinnej,

2)     wspierania rodziny,

3)     systemu pieczy zastępczej,

4)     pomocy społecznej,

5)     promocji i ochrony zdrowia,

6)     wspierania osób niepełnosprawnych,

7)     edukacji publicznej,

8)     przeciwdziałania bezrobociu,

9)     kultury,

10)   kultury fizycznej i turystyki,

11)   pobudzania aktywności obywatelskiej,

12)   mieszkalnictwa,

13)   ochrony środowiska,

14)   reintegracji zawodowej i społecznej,

podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczone
w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców (art.2 ust.1 ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.
o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych). Katalog usług nie jest zamknięty.  Wiarygodna diagnoza potrzeb jest podstawą trafnego określenia działań, które będą na te potrzeby odpowiadały.

 

Linki do ankiet:

Ankieta dla młodzieży: https://forms.gle/zztjT1GswScAsh5t5

Ankieta dla dorosłych: https://forms.gle/jmSsXk4sKTvXviLd9

 

 

 

 

Ankiety są również dostępne w  następujących miejscach:

  1. Strona internetowa MOPS w Olsztynie - Aktualności:
    https://mopsolsztyn.pl/
  2. Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Olsztynie - Aktualności: https://mopsolsztyn.bip.gov.pl/
  3. Strona internetowa Urzędu Miasta Olsztyna - Aktualności:

https://olsztyn.eu/

 

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin