Piątek, 24 stycznia 2020 Imieniny: Felicji, Roberta, Rafała
A+ A+ A+

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych  w Olsztynie informuje, że  w dniu 19 listopada 2019r. Uchwałą nr 71/2019, Zarząd PFRON zatwierdził procedury realizacji kolejnej edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2020r.”

 

Program w 2020 roku będzie realizowany w następujących obszarach:

            obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.    O dofinansowanie do wysokości 165 000 zł na jeden projekt, mogą ubiegać się zarządcy  wielorodzinnych budynków.

            obszar B – dotyczy likwidacji barier architektonicznych w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON w tym obszarze wynosi 35% kosztów, jednak nie więcej niż do 150 000 zł;

            obszar  C – dotyczy tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON w tym obszarze wynosi 70% kosztów, jednak nie więcej niż do 34 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby zatrudnionej ma tym stanowisku;

            obszar  D – dotyczy likwidacji barier transportowych. O dofinansowanie ze środków PFRON zakupu lub przystosowania pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych ubiegać się mogą (składać projekty):

  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy i powiaty ( 60% wartości zakupu),
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej (70% wartości zakupu).

Wysokość  dofinansowania w 60% i 70% nie może przekroczyć:

  1. 90 000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
    w wersji standardowej są samochodami 9 – cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 80 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9 –cio miejscowymi,
  3. 270 000 zł dla autobusów;

obszar  E – dotyczy dofinansowania wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji  lub integracji osób niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 25% wkładu, jednak nie więcej niż do15 000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić  co najmniej 30% beneficjentów tego projektu. Wnioski w tym obszarze mogą składać samorządy i organizacje pozarządowe.

Obszar  F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Jednocześnie informujemy, że szczegóły dotyczące procedur programu oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie www.pfron.org.pl Projekty należy składać w Miejskim Zespole przy ul. Prostej 23A w Olsztynie, pokój nr 6. Termin składania projektów w obszarach B, C, D i F od dzisiaj do 10 lutego 2020r.  Osoba odpowiedzialna za realizację programu: Ewa Mioduszewska – Rodak, Tel. 89 5352559 w. 27. Natomiast wnioski dotyczące obszaru A i obszaru E należy składać do Warmińsko – Mazurskiego Oddziału PFRON w terminie od dzisiaj do 30 listopada 2020r.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin