Piątek, 24 stycznia 2020 Imieniny: Felicji, Roberta, Rafała
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające
na terenie Olsztyna, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

w 2020 roku.

  1. Zasady naboru określa Zarządzenie Prezydenta Olsztyna nr 72 z dnia 18.02.2019r.,
    w sprawie trybu wyboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych stanowiące załącznik do ogłoszenia.
  1. Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy złożyć do dnia
    20.12.2019r., za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Olsztyna z nr 72 z dnia 18.02.2019r. w sprawie trybu wyboru kandydatów
    na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, wraz z podpisanym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

będącym załącznikiem nr  3 wyżej wymienionego Zarządzenia.   

Zarządzenie o naborze

Regulamin naboru

Klauzula informacyjna

Formularz

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin