Niedziela, 17 listopada 2019 Imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii
A+ A+ A+

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia Użytkowników Ogrodu „Skanda” z siedzibą w Olsztynie. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 21 dni od ogłoszenia, na adres: Janina Staszak, Irena Bieniasz, ul. Wiecherta 23/11, 10-691 Olsztyn

Likwidator

Irena Kózka

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin