Poniedziałek, 1 czerwca 2020 Imieniny: Magdaleny, Jakuba, Konrada
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Olsztyna, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowychw 2019 roku.

  1. Zasady naboru określa Zarządzenia Prezydenta Olsztyna nr 72 z dnia 18.02.2019r.,
    w sprawie trybu wyboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych stanowiące załącznik do ogłoszenia.
  1. Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy złożyć do dnia
    08.03.2019r., za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Olsztyna z nr 72 z dnia 12.03.2019r. w sprawie trybu wyboru kandydatów
    na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, wraz z podpisanym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

będącym załącznikiem nr  3 wyżej wymienionego Zarządzenia.   


Zarządzenie

Regulamin

Formularz zgłoszenia

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin