Niedziela, 17 lutego 2019 Imieniny: Aleksego, Zbigniewa, Łukasza
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Olsztyna w 2018 roku.

I. Zasady naboru określają:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817) zwana dalej Ustawą,
2. Uchwała Nr XXX/459/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020, zwana dalej Uchwałą,
3. Zarządzenie Prezydenta Olsztyna nr 605 z dnia 8 grudnia 2017 roku, w sprawie trybu wyboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.


II. Nabór jest prowadzony w terminie od dnia 08 grudnia 2017 r. do dnia 15 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

III. W skład komisji mogą wchodzić reprezentanci wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie spełniający następujące kryteria:
1.Nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.).
2.Posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej.
3. Wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922),
4. Złożą pisemne zgłoszenie na członka/członkinię Komisji Konkursowej zgodnie z formularzem wniosku.

IV. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/cyt. ustawy elektronicznie (skan podpisanego formularza) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych ul. Knosały 3/5 bud. A, 10-015
w Olsztynie (decyduje data wpływu) lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą „Otwarty nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Olsztyna w 2018 roku.” do Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna
w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2017 r. do godz. 15.30.

Zarządzenie Prezydenta Olsztyna w sprawie w sprawie trybu wyboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Załącznik nr 1 - regulamin wyboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Załącznik nr 2 - formularz zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin