Czwartek, 21 lutego 2019 Imieniny: Eleonory, Roberta, Piotra
A+ A+ A+

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie zaprasza dziennikarzy podejmujących problematykę organizacji pozarządowych Olsztyna oraz przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".

Zgłoszenia wraz z materiałami należy nadesłać na adres: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1 , 10-274 Olsztyn

Termin zgłaszania wniosków w 2017 roku upływa z dniem 14 listopada do godz. 15:00 (decyduje termin wpływu).

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 3 tysięcy złotych.

Wyniki obrad będą przedstawione na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna w dniu 18 listopada 2017 r. oraz opublikowane w prasie.

Regulamin_Konkursu 3 sektor  w mediach_2017.doc

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin