Czwartek, 21 lutego 2019 Imieniny: Eleonory, Roberta, Piotra
A+ A+ A+

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych miasta Olsztyna" - NIOP 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych z terenu miasta Olsztyna.

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 7 tysięcy złotych.

Konkurs organizowany jest co roku. Do Konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy biorące udział w poprzednich edycjach Konkursu, które nie były nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach Konkursu.

Zgłoszeń inicjatyw (projektów) mogą dokonywać organizacje oraz osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz kościoły i związki wyznaniowe. Zgłoszenie może dotyczyć również własnej inicjatywy.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie ROPMO - Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Tarasa Szewczenki 1, byłe koszary wojskowe) w terminie do 14 listopada 2017 roku do godziny 15.00 – decyduje termin wpływu.

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna w dniu 18 listopada 2017 roku w Olsztyńskim Ratuszu.

Do pobrania:


NIOP_2017_WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY.doc

NIOP_2017 REGULAMIN KONKURSU.doc


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w sekretariacie ROPMO ul. Tarasa Szewczenki 1

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin