Środa, 23 maja 2018 Imieniny: Iwony, Michała, Renaty
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Olsztyna w 2018 roku.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w 2018 r. w następujących zakresach:

Serdecznie zapraszamy do udziału w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym dotyczącym projektu ustawy regulującej sposób organizacji wyborów samorządowych i udział obywateli w samorządzie. Wysłuchanie odbędzie się w sobotę 9 grudnia 2017 r. w godz. 10:30-16.00 w Warszawie.

 

CO BĘDZIE PRZEDMIOTEM WYSŁUCHANIA?

 

Celem wysłuchania jest przedstawienie opinii na temat poselskiego projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nad którą obecnie pracuje Sejm RP. Jest to ustawa o fundamentalnym znaczeniu – zmieniająca m.in. sposób organizacji wyborów na szczeblu samorządowym, określania granic okręgów wyborczych oraz warunki związane z biernym prawem wyborczym, a także regulująca zasady funkcjonowania organów samorządowych na różnych szczeblach i sposoby udziału mieszkańców w samorządzie. Projekt ustawy przewiduje m.in. wprowadzenie jako obligatoryjnych budżetów partycypacyjnych i minimalnej kwoty, która ma być dystrybuowana w ten sposób a także uregulowanie kwestii obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące pilotażową edycję programu „Podwórka z Natury”. W trakcie spotkania zaprezentujemy film dokumentujący działania Grup Sąsiedzkich na podwórkach, po filmie zapraszamy do dyskusji pt. „Nasze Podwórko – Nasze Miasto” oraz obejrzenia wystawy „Sąsiedzi Sąsiadom”, tworzonej w trakcie trwania programu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 09.12.2017 r. (sobota) o godz. 11.00., w Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” przy ul. Knosały 3B w Olsztyn.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Regulamin