Piątek, 2 grudnia 2016 Imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej
świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2017.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie w zakresie:
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie w zakresie
realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
dla uprawnionych mieszkańców Olsztyna.
Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 23.12.2016 r. do godziny 23:59 za pomocą generatora "WITKAC
Ogłoszenie

Link do załaczników, które należy dołączyć do oferty

 

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej
świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2017.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie w zakresie:
1) prowadzenia mieszkań chronionych dla  mieszkańców Olsztyna, w kwocie: 102.600 zł,
2) prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, w kwocie: 129.000 zł,
3) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży podtrzymujących tradycje kulturowe, w kwocie: 15.000 zł.
Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 23.12.2016 r. do godziny 23:59 za pomocą generatora "WITKAC
Ogłoszenie

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Przygotowania i dystrybucji gorących posiłków dla uprawnionych klientów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie – realizacja zadania w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 23.12.2016 r. do godziny 23:59 za pomocą generatora "WITKAC"
Ogłoszenie

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Nieodpłatna pomoc prawna”.
 Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na jego
 finansowanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 23.12.2016 r.
 do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC" udostępnionego na stronie witkac.pl

Ogłoszenie