Czwartek, 22 czerwca 2017 Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
A+ A+ A+
Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia.Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach:
 
  • Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.
  • Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.
 
W roku 2017 w ramach tych obszarów Kapituła przygotowała cztery bardziej szczegółowe tematy Konkursu:
 
  • Edukacja w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową skierowana do osób młodych, prowadzona na imprezach masowych i w przestrzeni miejskiej. 
  • Edukacja i aktywizacja osób, które otrzymały wynik pozytywny testu na HIV w celu skrócenia czasu upływającego od momentu wykrycia zakażenia do rozpoczęcia terapii. 
  • Edukacja par planujących posiadanie potomstwa w celu zwiększenia liczby testów w kierunku HIV wykonywanych przez kobiety w ciąży. 
  • Działania edukacyjne i informacyjne z zakresu HIV/AIDS prowadzone przez infolinię lub inne kanały zakładające komunikację bezpośrednią.
 
Zainteresowani udziałem w Konkursie proszeni są o przedstawienie na Formularzu Zgłoszeniowym projektów nowych działań odpowiadających jednemu z powyższych tematów lub koncepcji rozwinięcia działań już prowadzonych. Kapituła Konkursu wybierze laureatów, którym przyznane zostaną granty w wysokości do 20 000 PLN na realizację pomysłów.
 

Obowiązujący w tym roku regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.pozytywnieotwarci.pl.

W dniu 14 czerwca na Olsztyńskim Zamku odbyła się Gala konkursu Godni Naśladowania. Konkurs organizowany od 14 lat przez Wojewódzką Radę Organizacji Pozarządowych i Marszałka Województwa warmińsko-mazurskiego promuje organizacje pozarządowe, samorządy i animatorów zaangażowanych w działania społeczne w swoich małych ojczyznach. 

Startuje III edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy” skierowanego do lokalnych społeczności. Etap zbierania zgłoszeń na realizację kolejnych projektów społecznych będzie trwał do 30 czerwca. O tym, które pomysły zostaną zrealizowane, ponownie zadecydują klienci Tesco. W ramach trzeciej edycji programu przyznanych zostanie 125 grantów w wysokości 5.000 zł. Całkowita pula dofinansowań wynosi 650 000 zł.

Towarzystwo Amicus realizujące projekt Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce ma przyjemność zaprosić członków, pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych na WARSZTATY EDUKACYJNE pt: „Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce”, czyli co i jak zrobić, aby otrzymać środki z Unii Europejskiej na konkretne projekty.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Regulamin