Sobota, 22 października 2016 Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa
A+ A+ A+

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urząd Miasta Olsztyna
serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Olsztyn
w sobotę 22 października 2016 roku o godzinie 9.00
 

(Ratusz, Pl. Jana Pawła II 1, sala 219)
do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych, w trakcie którego odbędą się
WYBORY DO ROPMO na kolejną kadencję

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur 2016. Mottem przewodnim tegorocznego Forum jest słowo “aktywność” we wszystkich możliwych formach. Spotkanie będzie przestrzenią do dyskusji, wymiany doświadczeń i edukacji w obszarze aktywności jednostek, grup, społeczności, organizacji a także instytucji - zarówno tych działających na obszarach wiejskich, jak i w małych miasteczkach czy miastach.

Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia „Trójka” z siedzibą w Olsztynie.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia na adres:

Likwidator Stowarzyszenia „Trójka”, ul. Kołobrzeska 13 M, 10-445 Olsztyn

Będziemy rozmawiać o tym, w jakim kierunku zmierza obecnie III sektor, o współpracy z rządem oraz o aspektach prawnych. Jeśli któryś z powyższych tematów jest dla Ciebie interesujący, to nie możesz przegapić konferencji, która obędzie się 20-21 października 2016 r., będącej jednocześnie ważnym wydarzeniem przygotowującym nas wszystkich do VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (wrzesień 2017 r.).  Dwa lata temu podczas VII OFIP-u konsultowano i wypracowano Strategiczną Mapę Drogową Rozwoju Sektora Obywatelskiego, która została przygotowana m.in. podczas 16 Regionalnych Forów Inicjatyw Pozarządowych. Rok temu na Stałej Konferencji została ona przyjęta przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wypracowana wspólnie strategia jest narzędziem do wspólnej realizacji, do odnalezienia się w różnorodności organizacji pozarządowych. Pozwala nam zobaczyć, jaka organizacja czym się zajmuje, jakie są pola do wspólnej pracy, jakie stoją przed nami wyzwania i możliwości. Przede wszystkim jednak jest polem do współdziałania, miejscem spotkania i refleksji nad kształtem i rozwojem sektora obywatelskiego.