Czwartek, 13 grudnia 2018 Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
A+ A+ A+

Prezydent Miasta Olsztyn
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu szkolenia i doradztwa dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań Miasta Olsztyn
1. Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu prowadzone przez fundacje
2. Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu prowadzone przez stowarzyszenia

Ogłoszenie - szkolenie i doradztwo dla org. pozarządowych - pobierz całe Ogłoszenie

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA OLSZTYN
zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji na zadanie:
„konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia”

Podmioty, które posiadają tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków, usytuowanego na terenie Miasta Olsztyn, mogą ubiegać się o udzielenie dotacji z budżetu miasta Olsztyn na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w zabytkach usytuowanych na terenie Miasta Olsztyn.

Priorytetowo będą traktowane prace konserwatorskie mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku oraz zahamowanie procesów jego destrukcji.

Ogłoszenie - Konserwacja zabytków - pobierz treść Ogłoszenia

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA OLSZTYN
OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na akwenach miasta Olsztyn w 2008 roku.

Ogłoszenie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - pobierz całą treść Ogłoszenia

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin