Środa, 23 maja 2018 Imieniny: Iwony, Michała, Renaty
A+ A+ A+

Prezydent Miasta Olsztyn
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyn:
„Propagowanie turystyki aktywnej, w tym rowerowej, pieszej i wodnej”

Konkurs Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki - turystyka - pobierz całe Ogłoszenie

Prezydent Miasta Olsztyn
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji miasta w kraju i za granicą świadczonych na rzecz mieszkańców miasta Olsztyn.

Promocja miasta w kraju i za granicą – 50 000 zł

Konkurs Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki - promocja - pobierz całe Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
NA FINANSOWE WSPIERANIE PROGRAMÓW
Z ZAKRESU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.) w roku 2008 będzie udzielać dotacji celowych na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 7.800.000 zł.

Konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - pobierz całe Ogłoszenie

 

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Regulamin