Czwartek, 18 października 2018 Imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza
A+ A+ A+

Zastępca Prezydenta Miasta Olsztyn
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego

Konkurs - starodruki - Miejski Konserwator Zabytków - pobierz treść ogłoszenia

Prezydent Miasta Olsztyn
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu szkolenia i doradztwa dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań Miasta Olsztyn
1. Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu prowadzone przez fundacje
2. Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu prowadzone przez stowarzyszenia

Ogłoszenie - szkolenie i doradztwo dla org. pozarządowych - pobierz całe Ogłoszenie

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA OLSZTYN
zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji na zadanie:
„konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia”

Podmioty, które posiadają tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków, usytuowanego na terenie Miasta Olsztyn, mogą ubiegać się o udzielenie dotacji z budżetu miasta Olsztyn na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w zabytkach usytuowanych na terenie Miasta Olsztyn.

Priorytetowo będą traktowane prace konserwatorskie mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku oraz zahamowanie procesów jego destrukcji.

Ogłoszenie - Konserwacja zabytków - pobierz treść Ogłoszenia

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
I agree with the Regulamin