Sobota, 21 kwietnia 2018 Imieniny: Feliksa, Bartosza, Konrada
A+ A+ A+

Przedstawiamy listę organizacji, które otrzymały dotacje na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w zakresie zadania "Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych".

Dotację w kwocie 30 800 złotych na realizację zadania pn. "Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem" otrzymało Stowarzyszenie Oświatowo - Wychowawcze "LAGUNA".

Dotacje celową na "Utworzenie i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi " otrzymały:

1. Polski Związek Niewidomych: 350 000 zł.

2. Stowarzyszenie "Nie lękaj się" : 150 000 zł.

1. Prowadzenie Ośrodka Opiekuńczo - Adopcyjnego

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Arka" - 79.664 zł.

2. Prowadzenie placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w formie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i Świetlic Środowiskowych:

Katolickie Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta - 20.000 zł.

 

 

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Regulamin