Piątek, 6 grudnia 2019 Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja
A+ A+ A+

Prezydent Miasta Olsztyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna. Termin składania ofert upływa z dniem 14. marca 2011 roku. Decyduje data stempla pocztowego. W konkursie obowiązują nowe wzory ofert, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 15. grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2010 r. Wzory są dostępne w zakładce "formularze dokumentów".

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie:

  1. Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury

(plastyka, muzyka, literatura, teatr) - 150.000,-

  1. Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych - 50.000,-

  1. Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych - 150.000,-

  1. Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna - 50.000,

 Łączna kwota przeznaczona na realizację powyższych zadań - 400.000 złotych.

Treść całego ogłoszenia - pobierz plik

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin