Środa, 5 sierpnia 2020 Imieniny: Emila, Karoliny, Stanisława
A+ A+ A+

W Olsztynie zarejestrowanych jest ponad 1000 organizacji pozarządowych, z których 78 posiada status organizacji pożytku publicznego.  Każdy podatnik z Olsztyna, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, może przekazać 1% swojego podatku na cele statutowe organizacji pożytku publicznego, działające min. w obszarach pomocy społecznej, zdrowia, kultury, sportu, ekologii i ochrony środowiska itd.

 

Aby przekazać 1% podatku na wybraną przez siebie organizację, nie trzeba samemu dokonywać wpłaty na konto tej organizacji. Wystarczy, że w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) poda się nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym wybranej organizacji oraz wysokość zadeklarowanej wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty 1% podatku należnego.
 
1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku – do końca stycznia.
1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).
Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.
Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

 

Wykaz OPP

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin