Sobota, 21 kwietnia 2018 Imieniny: Feliksa, Bartosza, Konrada
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna rozstrzygnął otwarty konkurs ofert pn. „Podwórka z natury - zwiększenie  aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości i atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych”, dotację w wysokości 50.000 zł otrzymała Fundacja na rzecz Rozwoju Polski Pólnocno -Wschodniej Idea.

Prezydent Olsztyna rozstrzygnął konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu szkolenia i doradztwa dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu.

Dotację w kwocie 150 000 złotych otrzyma Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

W dniu 02.02.2017 r. Prezydent Olsztyna rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sportu "Przez ruch po zdrowie upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych". W załączeniu wykaz złożonych ofert wraz z przyznanym dofinansowaniem.

 

Rozstrzygnięcie "Przez ruch po zdrowie 2017"

 

W dniu 9.01.2017 r. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz rozstrzygnąwszy otwarty konkurs ofert z zakresu sportu pn.: "Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych".

W załączeniu wykaz złożonych ofert wraz z przyznanym dofinansowaniem.

ferie

 

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Regulamin