Środa, 14 listopada 2018 Imieniny: Emila, Laury, Rogera
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.

 

Przedmiot konkursu: zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie w zakresie realizacji: „Programów edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia”.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań w roku 2018 wynosi 29.000 zł.

 

Ogłoszenie konkursowe - pobierz. 

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.

 

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn.: „Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Szkolenia obejmują: po jednej godzinie dla uczniów klasy IV i klasy VI szkół podstawowych, po jednej godzinie dla uczniów klasy II gimnazjum oraz po dwie godziny dla uczniów klasy II szkół ponadgimnazjalnych.

 

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Olsztyna środki finansowe w wysokości 33 000,00 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych).

 

Ogłoszenie o konkursie - pobierz

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.

 

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych pn:
Ochrona starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna - 35 000,- zł
Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków - 20 000,- zł

 

Ogłoszenie konkursowe - pobierz. 

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin